Alle berichten van admin

Uitvoer van materie, energie en informatie

Gerelateerde afbeelding

Uitvoer van materie, energie en informatie: producten en diensten Door de uitvoer van producten of diensten voorzien organisaties in externe behoeften. Ook zien we aan de uitvoerkant dat mensen met pensioen gaan, vervroegd uittreden, ontslag nemen (of krijgen) en dat versleten en verouderde machines worden afgedankt. De ingevoerde energie en materialen zijn geheel verbruikt of worden in de vorm van rook of afval afgevoerd. Daarnaast wordt onder meer via reclame en public relations informatie over producten en diensten verstrekt. Bovendien zijn organisaties verplicht aan de buitenwereld verantwoording af te leggen over hun functioneren en de behaalde resultaten ( externe jaarverslagen ten behoeve van aandeelhouders, de overheid, banken en dergelijke).
Een herhaling van de activiteitencyclus is mogelijk dankzij de uitvoer van de geproduceerde producten of diensten. De opbrengst ervan in geld stelt de organisatie in staat, onder inmiddels vaak veranderde omstandigheden, al naargelang de behoefte meer of andere grondstoffen, arbeid en machines aan te schaffen.
Organisatie en ‘organisatie-evenwicht’
Indien een organisatie wil blijven voortbestaan, dan moet men ervoor zorgen dat de externe en interne belanghebbenden tevreden zijn en blijven. Alle belanghebbende partijen moeten hierbij dus in de co-working space almere beschouwing worden betrokken. Immers, hun behoeften, eisen en wensen en hun streven en verwachtingen bepalen de voonbestaansbasis van een organisatie.
Ieder van deze belanghebbenden heeft zo zijn eigen belang bij het voortbestaan van de organisatie. Iedere belanghebbende is daarom ook bereid een bepaalde bijdrage aan de organisatie te leveren. Uiteraard wordt in ruil daarvoor wel een bepaalde vorm van beloning terugverwacht. En zolang de beloning nu maar in redelijke verhouding staat tot de geleverde bijdrage zal deze belanghebbende bereid zijn om zijn deelname voort te zetten. Er is sprake van ‘organisatie-evenwicht’ als een organisatie erin slaagt haar externe en interne belanghebbenden zodanig te belonen, dat deze in ruil voor hun bijdragen, gemotiveerd blijven deel te blijven nemen aan die organisatie. Afgezien van allerlei denkbare belangentegenstellingen tussen de partijen hebben ze één gemeenschappelijk belang, het voortbestaan van de co-working space amsterdam organisatie. Voor alle partijen is de organisatie immers een bron van behoeftebevrediging. De organisatie stelt hen in staat in ruil voor hun bijdragen een deel van hun eigen doelstellingen (behoeften en wensen) te realiseren. De leiding van een organisatie moet ervoor zorgen dat de geleverde bijdragen en beloningen in evenwicht zijn en blijven.
‘Organisatie-evenwicht’ is beslist geen statisch evenwicht. Veeleer gaat het om een verschuivend en dynamisch evenwicht. Dit evenwicht moet steeds opnieuw, onder veranderende omstandigheden en rekening houdend met verschuivende wensen en eisen van belanghebbende externe en interne partijen, worden bereikt.

Een geheimzinnige manier

Gerelateerde afbeelding

Ik loop over de kinderkopjes naar de ingang en trek aan de bel bij de houten voordeur. Binnen hoor ik het rinkelende geluid van een bel, gevolgd door gestommel en het omdraaien van het slot. Een kloosterling in een witte pij vraagt naar mijn bedoeling. Ik vertel hem over de uitnodiging en de oude pater leidt me naar een gastenkamer met rijk gedecoreerde wandschilderingen. Ik zet mijn reistas in de hoek en ga aan de hardhouten kloostertafel zitten. De rust daalt in tijdelijk kantoor huren nijmegen me neer en ik moet bekennen dat ik nu begrijp waarom mensen het klooster ingaan; de stilte is weldadig en de devote sfeer zorgt dat ik tot mezelf kom. Na een dikke tien minuten gaat de deur open en staat mijn neef Renard in de deuropening. Hij is kaal geworden en draagt een bril met een zwaar zwart montuur, maar ik herken zijn gezichtstrekken van vroeger. De begroeting is allerhartelijkst, maar ik moet wennen aan mijn oude vriendje dat nu in een smetvrije witte monnikspij en een vroom en serieus gezicht op deze planeet rondwandelt. We omhelzen elkaar en ik voel de bloedband. Ik zie de geest van mijn tante Rally achter hem staan, maar schenk daar geen aandacht aan. Even later wordt er opnieuw op de deur van de gastenkamer geklopt. Een vriendelijk ogende pater brengt een dienblad met daarop een pot thee en twee kopjes. Renard schenkt de tijdelijk kantoor huren arnhem thee in en we praten over vroeger en over tante Rally, die helaas vorig jaar overleden is. “Waarom heb je me uitgenodigd Renard?” “Ik wilde je zien,” zegt Renard met een glimlach. “En nu de echte reden.” “Ik hoorde van je problemen en wilde je helpen.” “Hoe dan?” Renard glimlacht op een geheimzinnige manier. ” Volgens mijn informatie heb je nu alle tijd van de wereld.” “Helaas wel.”

AEX-future

Gerelateerde afbeelding

Op vrijdag 2 januari 2009 gaat om kwart over acht mijn mobiele telefoon, die ik precies na drie keer rinkelen, opneem. Ik ben al een uur op mijn werk en heb op dit telefoontje gewacht. Een stem aan de andere kant van de lijn vraagt me om direct op kantoor langs te komen om iets uit te leggen. Ik herken de zure toon van de stem van Frederick Nouwens van Erven. Direct raak ik in de stress. Misschien hoef ik zelf mijn ontslag niet meer in te dienen, maar krijg ik deze tijdelijk kantoor huren almere vanuit Van der Moolen. Tussen kerst en Oud en Nieuw hadden we niets meer over de AEX-future gezegd, alsof we de stilzwijgende afspraak hadden gemaakt om alle ellende buiten de deur te parkeren. In deze periode was ik vrij geweest, maar ik had wel gezien dat de AEX op 31 december op een slotkoers van 245,95 punten was geëindigd. Daarmee was het vonnis geveld en was ik persoonlijk failliet verklaard. Direct op mijn eerste werkdag in het nieuwe jaar belt de hoogste Risk en Compliance baas van Van der Moolen om mij uit te nodigen om even langs te komen. Ik pak een kop koffie en loop van de handelsvloer weg naar boven, waar het ruime kantoor van Frederick Nouwens van Erven is gevestigd.
Tot mijn verrassing zit niet alleen Frederick aan de directietafel, maar ook Richard den Draaier, de Chief Executive Officer van Van der Moolen, is aangeschoven. Voor hen ligt een lichtbruine dossiermap midden op de tafel. Ik ga aan de overkant van de directietafel zitten. “Nick, ik heb een paar vragen voor je,” zegt Frederick op een formele toon, terwijl hij me subtiel de dossiermap toeschuift. Niets geen beste wensen voor het nieuwe jaar, alleen twee strak kijkende gezichten en een tijdelijk kantoor huren amsterdam bruine dossiermap, waar de harde feiten in zijn opgeslagen. Het nieuwe jaar had niet slechter kunnen beginnen. Natuurlijk weet ik al hoe laat het is, maar toch ben ik gespannen vanwege de exacte inhoud van de map. Ik sla het bruine dossier open en zie daar de computeruitdraaien van de door mij aangeschafte Futures. “Wat betekent dit?” vraagt Frederick. “Dat is een transactie die ik in augustus heb uitgevoerd.” “Ja, dat zie ik ook. Je hebt een meldingsplicht, Nick. Handelaren zijn niet bevoegd om voor zichzelf transacties uit te voeren zonder Compliance daarover in kennis te stellen. En jij bent geen uitzondering.” Ik knik. Als geen ander weet ik dat ik deze transactie nooit had mogen uitvoeren, zonder de afdeling Risk en Compliance in kennis te stellen. “Weet je wat deze transactie voor jou betekent? Met een slotkoers van de AEX van 245 punten heb je tien miljoen euro verloren, die vandaag van je rekening wordt geïncasseerd. Heb je dat geld daarop staan?” Ik schud langzaam mijn hoofd. In de verste verte heb ik dat bedrag niet op mijn rekening staan.

Structuur

Gerelateerde afbeelding

Er wordt gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatiestructuur. De communicatie wordt hierdoor eenvoudiger e’n verloopt sneller. Verder kan de organisatie hierdoor flexibeler optreden. Het aantal stafafdelingen moet worden gereduceerd. De kennis en vaardigheden moeten zoveel flexplek huren almere mogelijk aanwezig zijn bij de mensen die het dichtst bij de processen staan. MAN s stelt een marktgerichte en projectmatige structuur voor waarbij horizontaal wordt samengewerkt. Een structuur die door Mintzberg wordt aangeduid met een innovatieve organisatie
Middenkader Het middenkader speelt in de MANS-gedachte een cruciale rol. Zij dient de informatie in plaats van top-down nu ook bottom-up door te geven. Tevens vervult het middenkader nu een instruerende en helpende rol.
Statistische deskundigheid Binnen de organisatie moeten altijd mensen zijn die statistisch zijn onderlegd. Immers, de processen moeten worden gemeten en geanalyseerd. MANS maakt gebruik van verschillende vormen van grafisch materiaal. Een vorm hiervan is het visgraatdiagram aan de hand waarvan oorzaak-en-gevolgrelaties in beeld kunnen worden gebracht. In figuur 11.4 is een voorbeeld gegeven van een ingevuld visgraatdiagram waaruit de mogelijke oorzaken blijken flexplek huren amsterdam waardoor een klant moet wachten aan de telefoon.
Procedures Binnen veel organisaties treedt snel een verstarring op ten gevolge van regels en procedures. MANS zegt dat problemen moeten worden opgelost alsof er geen regels en procedures bestaan. Vervolgens wordt dan vastgesteld of de oplossing in strijd is met bestaande regels en procedures en of deze moeten worden aangepast of wellicht afgeschaft.

Stap 4: Verander

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens het daadwerkelijke veranderingsproces is de betrokkenheid van iedere medewerker van belang. Wanneer dit laatste niet gebeurt loopt de organisatie het risico dat het veranderingsproces blijft steken. Hulpmiddelen om daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en te houden zijn het bezetten van de sleutelposities lager in de organisatie door middel van ‘change agents’ en het instellen van een meetbare prestatiecultuur. De visie van de change agents en de visie van meetbare prestatiecultuur het topmanagement moeten niet alleen stevig met elkaar verbonden zijn, maar moet als eenduidige en uitgesproken visie op ‘wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen’ volledig worden gericht op de dagelijkse flexplek huren almere taak van medewerkers en op hun werkelijkheid van alledag. 23 Door het instellen van een prestatiecultuur worden de verschillende activiteiten prestatiecultuur in de organisatie aan elkaar gekoppeld en meetbaar gemaakt. De prestatie moet daarbij klantgericht zijn, zowel met betrekking tot interne als externe klanten.
In de praktijk zien we dat bij empowerment de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden. Een hoge mate van veranderingsgezindheid wordt hierdoor gerealiseerd, omdat medewerkers in zelfsturende teams werken en zelf zelfsturendeteams verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid bij hun resultaten en zijn bereid meer klantgericht te werken.
Deze manier van werken is volgens Belasco noodzakelijk geworden, omdat de omgeving van organisaties hierom vraagt: een hevige concurrentie en snel veranderde markten. In dit type van omgeving is het nodig dat organisatie-eenheden zich flexibel kunnen opstellen en snel wendbaar zijn. Andere woorden die flexplek huren amsterdam in plaats voor empowerment worden gebruikt, zijn zelfmanagement, zelfsturing of ondernemerschap. In de praktijk is zelfmanagement zichtbaar dat door het toepassen van het concept empowerment het rendement van zelfsturende teams groter kan zijn dan bij traditionele organisatievormen.

Het flexibele kantoormodel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Virtuele kantoor van Andersen Consulting Het flexibele kantoormodel van Andersen Consulting in Amsterdam is het meest geavanceerd en wordt door het bureau zelf als virtueel betiteld. De vestiging dient primair als elektronisch zenuwcentrum en ontmoetingsplaats. In de entreehal scheppen monitors met CNN en Schiphol-informatie een kosmopolitisch sfeertje. Informatiezuilen melden digitaal interne nieuwtjes en de verblijfplaats van collega’s. Papier is taboe. Alle post wordt gescand en iedereen kan overal ter wereld inloggen in het interne netwerk. Op de open etages zitten managers en consultants aan kleine tafels, kriskras in de ruimte opgesteld. Hier en daar liggen nog een paar A4-tjes naast de portable. Alleen tijdschriften en folders worden niet gescand en consultants moeten vaak nog flexplek huren almere documenten voor klanten op papier zetten.
Een aantal voorbeelden van stuurmogelijkheden om de genoemde auto- stuurmogelijkheden nomie en wederzijdse afhankelijkheid te realiseren is:9
Ten aanzien van autonomie: • het instellen van winstcentra met grote mate van zelfstandigheid op het gebied van interne structuur, financieel beheer, productontwikkeling en marktstrategie; • het opzetten van een platte organisatie; • het aanmoedigen van initiatieven en vernieuwingen; • het continu terugkoppelen en vergelijken van resultaten.
Ten aanzien van wederzijdse afhankelijkheid is hierbij van belang: • organisatiefaciliteiten in te stellen met betrekking tot research en ontwikkeling, management development, specifieke deskundigheid; • nadruk te leggen op horizontale mobiliteit (doorstroming op gelijkwaardig hiërarchische functies binnen andere afdelingen) tussen medewerkers; • het ontwikkelen van een duidelijke missie en een wij-gevoel van de organisatie als geheel; • de wederzijdse effectiviteit te vergroten door van en aan elkaar te leren; • coördinatiemechanismen in te stellen.
Symboliek In het voorgaande is stilgestaan bij verschillende benaderingen of typologieën, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven. Hierbij stond de sociale context centraal. Aparte aspecten aan flexplek huren amsterdam organisatiecultuur liggen tevens op de gebieden ruimte, tijd en taal. We hebben hier te maken met symboliek. Hieronder symboliek worden tekens en symbolen verstaan die uiting geven van de samenhang binnen de organisatie. Hieronder volgt een aantal korte opmerkingen ten aanzien van symboliek.

Het model strategische planning

Gerelateerde afbeelding

Het model strategische planning: geschikt wanneer het centrum zich vooral richt op strategieontwikkeling en weinig controlerende activiteiten verricht ten opzichte van de dochters; • het model strategisch beheer: geschikt wanneer het centrum zich vooral richt op het toetsen en aanpassen van strategieën van de dochters; • financieel beheer: geschikt wanneer het centrum zich als een soort institutionele belegger opstelt en controleert of de dochters aan de gestelde rendementseis voldoen.
Strategische planning kan vergaderruimte huren almere worden beschouwd als de tegenpool van financieel beheer; strategisch beheer is een tussenvorm.
Hoofdstuk 9 1 Structurering
De belangrijkste interne en externe omstandigheden die bepalen welke besturingsvariant het beste past bij een gedecentraliseerde onderneming zijn in twee clusters onder te verdelen.
De mate van verbondenheid tussen de dochters: • De portfolio: als er sprake is van een eenzijdig samengestelde portfolio dan is strategische planning ideaal; bij een divers samengestelde portfolio juist financieel beheer. • De organisatiestructuur: wanneer het gaat om aan elkaar gerelateerde bedrijven is strategische planning noodzakelijk; als de eenheden onafhankelijk zijn is financieel beheer de aangewezen besturingsvariant. • De synergie: wanneer het gaat om aan elkaar gerelateerde bedrijven dan is strategische planning noodzakelijk om de synergie te realiseren.
2 De mate van interventie van het centrum: • De planningsoriëntatie: wanneer het centrum vooral gericht is op het behalen van vergaderruimte huren amsterdam lange-termijnrendementen dan is strategische planning de beste besturingsvariant; bij korte-termijnrendementen is dat financieel beheer. • Het belang en risico van de beslissingen: wanneer de beslissingen ingrijpend zijn, ligt strategische planning voor de hand. Bij minder ingrijpende beslissingen financieel beheer.

Arbeidsverdeling in verticale richting

Gerelateerde afbeelding

In een organisatie worden allerlei taken verricht die verschillend van karakter zijn. Een taak is de ‘technische’ inhoud van een functie en geeft taak aan wat iemand precies doet: vergaderen, overleggen, leiding geven, telefoneren, administratieve handelingen enzovoort. Deze verschillen tussen taken vinden vooral hun basis in benodigde kennis, ervaring en bekwaamheden. In het geheel van de werkzaamheden wordt een aantal niveaus onderscheiden. In de praktijk zien we dan ook dat bijvoorbeeld een directeur zich niet bezighoudt met het uittypen van notulen en brieven. Daar is hij te duur voor. Uit kostenoverwegingen worden deze werkzaamheden overgedragen aan een lager hiërarchisch niveau. Dit proces wordt verticale differentiatie genoemd. Binnen de organisatie worden verticaledifferentiatie taken bij elkaar gebracht die qua niveau hetzelfde zijn. Bij het groeperen van werkzaamheden naar niveau moet tevens speciale aandacht worden besteed aan het flexplek huren almere feit dat het ontstane takenpakket een volledige en volwaardige dagtaak omvat. Door het sterk doorvoeren van arbeidsverdeling is dit laatste in de verdrukking gekomen. Vergaande arbeidsverdeling heeft veel eentonig werk meegebracht, waardoor mensen vervreemden van hun werk en de motivatie onder druk komt te staan. Bij arbeidsverdeling dient dus rekening gehouden te worden met de sociale aspec- socialeaspecten ten van het werk. Het gevolg van verticale differentiatie is dat binnen een organisatie hiërarchie ontstaat in de verschillende werkzaamheden. Bij het overdragen van werkzaamheden aan een lager niveau zal het hogere niveau deze werkzaamheden willen sturen. Het hogere niveau zal een raamwerk moeten geven, waarbinnen de lagere werkzaamheden dienen plaats te vinden.
We hebben hier te maken met flexplek huren amsterdam bestuurlijke overwegingen van arbeids- bestuurlijkeoverwegingen verdeling. Door het instellen van leiding zal een organisatie ervoor moeten zorgen dat bij de uitvoering van taken eenheid ontstaat ten aanzien van de te verrichten handelingen. Op de uitvoering van taken moet toezicht zijn.

Ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De ondernemingsraad staat in wezen buiten de normale bestuursni- ondernemingsraad veaus in een organisatie. De OR bestaat uit leden die door de in de organisatie werkzame personen rechtstreeks worden gekozen. De OR heeft invloed op de besluitvorming binnen de organisatie (zie paragraaf? .3.2).
Organisaties worden nooit op dezelfde wijze bestuurd. Een kleine organisatie wordt anders bestuurd dan een grote organisatie. Tussen het besturen van een productiebedrijf, een dienstverlenende organisatie of een overheidsinstelling zijn grote verschillen aan te geven. De wijze waarop organisatiebestuur vorm krijgt, heeft veel te maken met de omgeving van de organisatie en het type werknemer dat in de organisatie werkzaam is. Deze twee factoren vormen de basis waarop de volgende beelden van organisatiebestuur kunnen worden samengesteld: • Bureaucratie In flexplek huren almere organisaties die bureaucratisch van aard zijn is de macht voor het grootste gedeelte geconcentreerd in de top van de organisatie. Lagere niveaus hebben weinig speelruimte en mogelijkheid tot initiatief. Binnen de organisatie wordt veel gewerkt met procedures en voorschriften. Dit beeld past bij een stabiele omgeving en volgzame werknemers. • Entrepreneur In organisaties die zich in deze pioniersfase bevinden speelt de ondernemer als persoon een belangrijke rol. Hij is het middelpunt in de organisatie. De organisatie is nog maar weinig gestructureerd en vooral informeel van karakter. Dit beeld past bij een eenvoudige maar dynamische omgeving en bij werknemers die volgzaam en chaosbestendig zijn. • Coalitie In deze organisatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van interne en externe belanghebbenden. Binnen de organisatie zijn allerlei in elkaar grijpende overlegorganen aanwezig. Dit type organisaties past in omgevingen die turbulent van karakter zijn en waarin de medewerkers sociaal vaardig zijn. • Atomisme Atomistische organisaties zijn organisaties die uit flexplek huren amsterdam relatief veel losse onderdelen (afdelingen, divisies, business units) bestaan. Het zijn organisaties die zich kenmerken door de afwezigheid van strakke leiding en overleg. Dit type organisatie bestaat uit eenheden die een relatief grote mate van zelfstandigheid bezitten. Dit type past bij professionele werknemers in een redelijk beschermde omgeving.

Kwaliteit

Gerelateerde afbeelding

Voor Deloitte Consulting is ‘consultancy’ de core-business. McCracken licht dit toe: ‘Het betekent dat we mensen aannemen en opleiden, die hebben gekozen voor een carrière in consultancy. Wij hebben wereldwijde opleidingsprogramma’s die ervoor zorgen dat onze consultants allen vertrouwd zijn met dezelfde projectmanagement-tools en implementatiemethodieken, en dat ze getraind zijn in consultancy skills. Daarnaast hebben onze consultants zich gespecialiseerd naar verschillende industriesectoren, waaronder telecommunicatie, financiële dienstverlening, productie, procesindustrie en overheid. Hierdoor kunnen flexplek huren almere consultants de nieuwe cliënten gericht adviseren en inzicht geven in de beste oplossingen voor hun specifieke industriesector. Door een combinatie van professionele specialisatie en opgebouwde industriespecifieke kennis en ervaring zijn wij in staat hoogwaardige consultancy-diensten te verlenen, waarmee cliënten een langdurig concurrentieseerd in bepaalde disciplines, zoals informatietechnologie, proces-reengineering, changeleadership of strategie. Deloitte Consulting is georganiseerd

Wat is het belangrijkste groeisegment in consultancy voor de komendej aren? ‘Nagenoeg geen enkele organisatie zal kunnen ontsnappen aan globalisering. In Europa heeft de komst van de euro natuurlijk enorme gevolgen voor
inkoop, productie, verkoop, distributie en alle ondersteunende bedrijfsprocessen. Veel bedrijven laten zich op dit gebied door ons adviseren. Maar vooral de technologische ontwikkeling zal een van de belangrijkste krachten zijn waarmee organisaties rekening moeten houden. Nieuwe flexplek huren amsterdam technologieën creëren nieuwe mogelijkheden. Zo zal electronic-commerce een vergaande invloed hebben op de wijze waarop we zaken doen. Een ander voorbeeld is de implementatie van de zogenoemde Enterprise Resource Planning (ERP) software in organisaties, zoals SAP, Baan, Peoplesoft of Oracle.