Arbeidsverdeling in verticale richting

Gerelateerde afbeelding

In een organisatie worden allerlei taken verricht die verschillend van karakter zijn. Een taak is de ‘technische’ inhoud van een functie en geeft taak aan wat iemand precies doet: vergaderen, overleggen, leiding geven, telefoneren, administratieve handelingen enzovoort. Deze verschillen tussen taken vinden vooral hun basis in benodigde kennis, ervaring en bekwaamheden. In het geheel van de werkzaamheden wordt een aantal niveaus onderscheiden. In de praktijk zien we dan ook dat bijvoorbeeld een directeur zich niet bezighoudt met het uittypen van notulen en brieven. Daar is hij te duur voor. Uit kostenoverwegingen worden deze werkzaamheden overgedragen aan een lager hiĆ«rarchisch niveau. Dit proces wordt verticale differentiatie genoemd. Binnen de organisatie worden verticaledifferentiatie taken bij elkaar gebracht die qua niveau hetzelfde zijn. Bij het groeperen van werkzaamheden naar niveau moet tevens speciale aandacht worden besteed aan het flexplek huren almere feit dat het ontstane takenpakket een volledige en volwaardige dagtaak omvat. Door het sterk doorvoeren van arbeidsverdeling is dit laatste in de verdrukking gekomen. Vergaande arbeidsverdeling heeft veel eentonig werk meegebracht, waardoor mensen vervreemden van hun werk en de motivatie onder druk komt te staan. Bij arbeidsverdeling dient dus rekening gehouden te worden met de sociale aspec- socialeaspecten ten van het werk. Het gevolg van verticale differentiatie is dat binnen een organisatie hiĆ«rarchie ontstaat in de verschillende werkzaamheden. Bij het overdragen van werkzaamheden aan een lager niveau zal het hogere niveau deze werkzaamheden willen sturen. Het hogere niveau zal een raamwerk moeten geven, waarbinnen de lagere werkzaamheden dienen plaats te vinden.
We hebben hier te maken met flexplek huren amsterdam bestuurlijke overwegingen van arbeids- bestuurlijkeoverwegingen verdeling. Door het instellen van leiding zal een organisatie ervoor moeten zorgen dat bij de uitvoering van taken eenheid ontstaat ten aanzien van de te verrichten handelingen. Op de uitvoering van taken moet toezicht zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>