Critici

Gerelateerde afbeelding

Organisaties zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de mate waarin ze in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Strategisch management houdt zich bezig met dit afstemmingsproces. Bij de klassieke benadering van strategisch management gaat het erom dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de middelen, sterkte en zwakte van de onderneming enerzijds, en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving anderzijds. Veel aandacht dient bij strategisch management gegeven te worden aan de implementatie van de strategie.
Critici stellen dat de klassieke benadering zich niet meer leent voor een snel veranderende omgeving waarin veel organisaties zich bevinden. Mintzberg stelt dat strategie meer is dan een plan, namelijk ook een patroon van acties. Strategieën laten zich volgens Mintzberg niet plannen. Het ontwikkelen van een flexplek rotterdam strategie is juist een creatieve activiteit. In recente benaderingen van strategisch management ligt de nadruk op strategisch denken. Hiervan is sprake als organisaties een visie kunnen uitdragen en doorvoeren. Daarbij ligt de nadruk bij de strategievorming op het lerende vermogen van de organisatie.
In het proces van strategisch management speelt informatie een essentiële rol. Daarom is het van groot belang dat organisaties beschikken over goede informatiesystemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>