De afzonderlijke elementen

De afzonderlijke elementen uit deze vergelijking verdienen aandacht: – We rekenen met de markthuur. De daadwerkelijk huur, de contracthuur, kan afwijken van de markthuur; We rekenen de markthuur bij volledige verhuur: al het beschikbare VVO is verhuurd. Ook hier geldt dat de werkelijkheid als gevolg van leegstand kan afwijken; Alleen als er sprake is van langdurige structurele goedkoop kantoor huren almere leegstand, dan corrigeren we de markthuur. We zien in dat geval structurele leegstand als marktconform: op de markt kan het pand nooit volledig verhuurd worden; We rekenen met de totale investering. De totale investering is niet gelijk aan de waarde (koopsom kosten koper) van een object. De totale investering bestaat uit goedkoop kantoor huren nijmegen componenten als de koopsom k.k., de transactiekosten, de contante waarde van het verschil tussen de markthuur en de contracthuur, investeringen als gevolg van achterstallig onderhoud en de contante waarde van tijdelijke leegstand. vVe hanteren deze definitie omdat we de marktwaarde van een object willen bepalen. In de praktijk wordt op allerlei manieren van deze definitie afgeweken: men neemt de contracthuur i.p.v. de markthuur, men neemt de bruto huuropbrengst (contracthuur minus financiële leegstand), men neemt niet de totale investering maar slechts de koopsom k.k. Op die manier worden objectspecifieke elementen geïntroduceerd die de vergelijking van de marktwaarde frustreren. De elementen van de totale goedkoop kantoor huren amsterdam investering zijn: – De waarde van het object, de koopsom k.k. (waardeobj ect); – De transactiekosten (kk); – De contante waarde van achterstallig onderhoud (CWachterstallig onderhoud); – De contante waarde van het verschil tussen de markthuur en de contracthuur (CW markthuur-contracthuur)· Het kan zijn dat de contracthuur lager is dan de markthuur. Ook komt het voor dat de contracthuur hoger is dan de markthuur: een gouden huurcontract. De contante waarde van het verschil wordt meestal goedkoop kantoor huren arnhem berekend over een periode van 5 jaar tegen de rendementseis. De periode van 5 jaar wordt genomen omdat dit een gemiddelde voor de expiratietijd van huurcontracten is. Na die periode zullen de contracthuren gemiddeld op het niveau van de markthuren zijn. Zijn de expiratiedatums van huurcontracten bekend dan kan deze berekening preciezer worden uitgevoerd omdat de tijdstippen van huurherziening bekend zijn. We rekenen dan niet met een gemiddelde periode maar een nauwkeurige berekening gebaseerd op feitelijke informatie; – De contante waarde van aanvangsleegstand: de contante waarde van de markthuurderving als gevolg van aanloopleegstand: CW1eeg stand; – Een component die we hier niet behandelen is de contante waarde van toekomstige erfpachtverplichtingen als gevolg van herziening, hernieuwde afkoop of canons. Dat gebeurt later in hoofdstuk 6. Voegen we deze elementen toe aan de vergelijking van het BAR dan krijgen we: arkthuur aar! ,bijvo/ledige verhuur BAR = – —- ——‘– —‘—–‘– —— – waardeobJect + kk + C W,,chterstalligouderhoud + CW,,,arkthuur-contracthuur + CV\.:fe.;gstand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>