De netto kasstroom

Als we in de netto kasstroom geen investeringen opnemen, dan vertegenwoordigt de contante waarde, de waarde van toekomstige netto kasstromen voor een investeerder gegeven een discontovoet van r en gegeven zijn verwachtingen over de kasstromen. Nemen we in de jaarlijkse netto goedkoop kantoor huren almere kasstroom ook de investeringen mee als uitgaven, dan gebruiken we de term Netto Contante Waarde, afgekort tot NCW (in het Engels Net Present Value, afgekort tot NPV). Als de investering (Io) alleen aan het begin, op tijdstip t = 0, van een project plaatsvindt dan is de NCW gelijk aan: N NCF NCW=L 1 10 i=i (l + r)1 Worden investeringen over meerdere perioden uitgespreid dan is de vergelijking: N NCF -J NCW= L t t t=O (1 + r) 1 We gaan er in bovenstaande vergelijking van uit dat de goedkoop kantoor huren nijmegen investeringen zelf niet verwerkt zijn in de netto kasstroom NCFn. Is dat wel het geval, dan kan de term I uit de vergelijking worden gehaald. Ook gelden voor bovenstaande vergelijkingen dezelfde verfijningen als eerder genoemd: als de discontovoet variabel is of als we rekenen met begin, eind of midden periode. Aan deze aspecten moet in een berekening altijd zorgvuldig aandacht worden besteed. 30 De netto contante waarde is een belangrijk gegeven in investeringsbeslissingen. De ‘NPV Rule’ zegt dat alleen investeringen met een NCW >= 0 geaccepteerd worden. Heeft goedkoop kantoor huren amsterdam¬†een project een NCW gelijk aan 0, dan haalt dat project precies het beoogde rendement (de discontovoet). Heeft een project een NCW > 0, dan wordt naast het behalen van het rendement waarde toegevoegd: er wordt een hoger rendement dan de gekozen discontovoet gerealiseerd. INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Bij (netto) contante waarde berekeningen is de discontovoet een van de belangrijkste parameters, zo niet de belangrijkste. De keuze van de goedkoop kantoor huren arnhem discontovoet is daarom essentieel. Hierop komen we later terug. 2.6 Vermogens-, saldo- en waardeontwikkeling Met de Contante Waarde Methode (DCF) berekenen we de waarde van toekomstige kasstromen op een bepaald tijdstip gegeven een bepaalde rendementseis of discontovoet. Het is ook van belang om inzicht te krijgen in tussentijdse waarden, of de ontwikkeling van waarden in de tijd. In deze paragraaf behandelen we dit aspect.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>