De vastgoedmanager

De vastgoedmanager neemt bijvoorbeeld de beslissing tot onderhoud als hem informatie heeft bereikt dat de onderhoudstoestand van het vastgoed niet meer het gewenste niveau heeft. Ad. 3: Denk hierbij aan het communiceren van de doelstellingen aan lagere ( management) niveaus binnen de organisatie, de door het hogere management genomen beslissingen of het coördineren van de activiteiten van de afdelingen. De kenmerken van de informatie verschillen bedrijfsruimte huren Almere naarmate zij gebruikt wordt door de lagere (management)niveaus: Tabel 10-1 Kenmerken van informatie Kenmerk Bron Reikwijdte Aggregatieniveau Tijdspanne Actualiteit Vereiste nauwkeurigheid Gebruiksfrequentie 342 bedrijfspand huren in Nijmegen Strategisch niveau Extern Zeer breed Geaggregeerd Toekomst Relatief oud Laag Laag Operationeel niveau I ntern Goed afgebakend Gedeta i l leerd Heden en verleden Actueel Hoog Hoog MANAGEMENTCYCLUS 10.1 Informatie dient aan een aantal kenmerken te voldoen wil het van goede kwaliteit zijn. Dit is het zogenoemde kwaliteitsspectrum van informatie. Informatie moet efficiënt, relevant en betrouwbaar zijn om bruikbaar te zijn. Efficiëntie moet continu worden nagestreefd. Er is namelijk altijd wel een manier om relevante en betrouwbare informatie te verzamelen, maar de bedrijfspand huren in Amstredam baten dienen wel op te wegen tegen de kosten van het verzamelen van de informatie. In de onderstaande figuur is het kwaliteitsspectrum afgebeeld: Figuur 10-3 Kwaliteitsspectrum van informatie Kwaliteit informatie Effecti vi tei t Efficiëntie Goede informatie is dus een randvoorwaarde voor een effectieve en efficiënte besturing van de organisatie. Aangezien het besturen van de organisatie de primaire bedrijfsruimtes huren te Arnhem verantwoordelijkheid is van het management, valt hieronder ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat men beschikt over goede informatie. De kwaliteit van informatie wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de administratieve organisatie. De administratieve organisatie omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging ( BIV; zie Vaassen et al., 2005).

2.963 gedachten over “De vastgoedmanager