De voordelen van benchmarking zijn legio

De voordelen van benchmarking zijn legio. In de eerste plaats probeert men beter aan de wensen van de klant te voldoen door te zoeken naar de allerbeste methoden voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beste methoden uit de eigen en andere branches dringen door in de eigen organisatie. Ten tweede dwingt benchmarking ondernemingen over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. De sterkere externe oriëntatie zorgt voor een betere anticipatie op de snel veranderende omgeving van de onderneming. Tot slot leidt benchmarking tot meer kennis van de eigen orga- 204 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEG!SCH NIVEAU 6.6 nisatie en tot verhoging van de productiviteit, doordat effectievere bedrijfsplannen kunnen worden opgesteld. Het idee achter kantoorruimte te huur in Almere benchmarking en de methodiek is niet bijzonder gecompliceerd. De problemen ontstaan bij de praktische uitwerking. Niet alle bedrijfstakken zijn even transparant, zodat de te hanteren benchmarks vaak moeilijk te definiëren zijn. Door de actualiteit van benchmarking zullen bedrijfstakken steeds transparanter kantoor te huur in Nijmegen worden, waardoor deze problemen op den duur zullen verdwijnen. Met name het internet leidt ertoe dat er steeds meer gegevens over de prestaties van bedrijven beschikbaar komen. In het hoofdstuk over de Balanced ScoreCard komen wij nog terug op benchmarking. Ter illustratie volgen hier enige voorbeelden van benchmarks: de aeDex van de Stichting Corporatie Vastgoedindex en de ROZ/IPD-index van commercieel vastgoed (www.roz.nl). De aeDex maakt vergelijkingen mogelijk tussen kantoor te huur in Amsterdam woningcorporaties onderling en met commerciële vastgoedbeleggers. Daartoe levert inmiddels een groot aantal deelnemende corporaties diverse gegevens aan bij de Engelse Investment Property Databank (IPD). De IPD werkt al jaren wereldwijd aan het meten van de prestaties van vastgoedinvesteringen, zoals de Kantoorruimte te huur in Arnhem Nederlandse ROZ/IPD, maar ook die van de Engelse, Franse en Zweedse equivalenten. Verder berekent de aeDex het maatschappelijk rendement ofwel dat deel van het te behalen rendement dat direct aan de samenleving ten goede is gekomen en daarom niet als commercieel vastgoedrendement is gerealiseerd. Door de vooraf vastgestelde meetelementen laat de benchmark zien of de gemaakte afwegingen efficiënt en de investeringen reëel zijn. De resultaten van de index leiden tot een scherper inzicht in de concrete omstandigheden op de woning- en vastgoedinvesteringsmarkt en hoe deze worden vertaald in vastgoedwaarde. Maar de resultaten van de prestatiemeting op individueel niveau zijn voor de deelnemende corporaties wellicht interessanter. Deze worden via een zogenoemd fondsrapport aan elke individuele deelnemer gerapporteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>