Een enorm ingewikkeld systeem

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De meest gangbare verklaring luidt dat het brein een enorm ingewikkeld systeem is met meer dan 80 miljard neuronen, die met elkaar in verbinding staan via talloze, zeer complexe netwerken. Als miljarden neuronen miljarden elektrische signaaltjes heen en weer sturen, ontstaan er subjectieve ervaringen. En hoewel het verzenden en ontvangen van elk elektrisch signaaltje een simpel biochemisch fenomeen is, ontstaat er uit de interactie tussen al die signalen iets veel gecompliceerders, namelijk ons bewustzijn. Dezelfde dynamiek zien we ook op veel andere terreinen. Eén rijdende auto is iets heel simpels, maar als miljoenen auto’s op dezelfde plek gaan rijden, ontstaan er verkeersopstoppingen. Het kopen of conference room nijmegen verkopen van één aandeel is simpel genoeg, maar als miljoenen handelaren miljoenen aandelen kopen en verkopen, kan dat leiden tot economische crises waar zelfs de experts niets van snappen. Maar deze verklaring verklaart niets. Ze bevestigt alleen maar dat het een enorm complexe kwestie is. Ze biedt geen inzicht in de manier waarop het ene fenomeen (miljarden elektrische signalen die van hot naar haar gaan) een compleet ander fenomeen creëert (subjectieve gevoelens van woede ofliefde) . De analogie met andere ingewikkelde processen, zoals verkeersopstoppingen en economische crises, snijdt weinig hout. Wat veroorzaakt een verkeersopstopping? Als je één enkele auto volgt, zul je daar nooit iets van begrijpen, want de opstopping ontstaat door de interactie van vele auto’s. Auto A beïnvloedt de bewegingen van auto B, die de weg blokkeert voor auto c, enzovoort. Maar als je de bewegingen van alle betrokken auto’s in kaart brengt, en de invloed die die bewegingen op elkaar uitoefenen, krijg je een compleet beeld van de verkeersopstopping. Het heeft geen zin om te vragen hoe al die bewegingen nu precies een verkeersopstopping veroorzaken, want ‘verkeersopstopping’ is gewoon de abstracte term die wij mensen zijn gaan gebruiken voor deze specifieke verzameling gebeurtenissen. ‘Woede’, daarentegen, is geen abstracte term die we voor het gemak maar zijn gebruiken voor miljarden elektrische hersensignalen. Woede is een extreem concreet gevoel dat mensen al kenden voordat ze ooit van elektriciteit hadden conference room arnhem gehoord. Als ik zeg dat ik boos ben, heb ik het over een uiterst tastbaar gevoel. Als je beschrijft hoe een chemische reactie in een neuron leidt tot een elektrisch signaal en hoe miljarden vergelijkbare reacties leiden tot miljarden andere signalen, is het nog steeds zinvol om te vragen hoe al die miljarden gebeurtenissen samen mijn concrete gevoel van woede teweegbrengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>