Een gelukkige omstandigheid

Wat een gelukkige omstandigheid dat ik met het vastgoedrekenen begon toen het computertijdperk aanving. Plots werden berekeningen die tot dan toe monnikenwerk waren mogelijk. Ik herinner mij nog de spaarhypotheek (1981) die ik met een paar geavanceerde varianten ontwikkelde. De bank vroeg mij of ik tabellen kon maken. Een hypotheek met circa 45 invoergegevens betekende echter dat er bij iedere rentewijziging 75 tabellen gemaakt goedkoop kantoor huren almere moesten worden en het resultaat bleef toch onzuiver. Kortom het moest per computer. Ook voor maatschappelijke problemen konden eenvoudige en elegante oplossingen gevonden worden zoals de door ons (Fakton) ontwikkelde starterslening. Dat dergelijke inzichten een lange incubatietijd hadden alvorens zij goedkoop kantoor huren nijmegen maatschappelijk gemeengoed waren is een andere zaak die in dit boek niet aan de orde komt. Maar een nieuwe wereld ging open. De verrassing dat je de waardeontwikkeling van vastgoed kon berekenen (de DCF-curve), wat een ontdekking. Het inzicht in de relevante variabelen, gevoeligheden, indexmatig rekenen enzovoorts ontwikkelde zich exponentieel. Het startte met de oude HP rekenmachine, maar algauw leerde je Basic (met een computer met 64K), waarmee je zelfs kon itereren (de voorloper van doelzoeken). Oude, omwille van de eenvoud ontwikkelde, begrippen als WACC, MIRR, ORR konden op hun merites worden beoordeeld. Onverwachte conclusies leidden tot betere inzichten zoals: de onrendabele top neemt af als de projectrente stijgt, of: de goedkoop kantoor huren amsterdam in rapporten vermelde onrendabele top van binnenstedelijke herstructureringsprojecten (netto contante waarde van het tekort) is een zinloos getal. Nieuwe restwaarde theorieën konden worden ontwikkeld waardoor de in zwang zijnde Angelsaksische methodieken terstond verouderd waren. Het verbaast mij overigens nog steeds dat de Angelsaksische rekendefinities zoals de Gross en Net Yield nog steeds klakkeloos en kritiekloos worden overgenomen. Wat was het leuk goedkoop kantoor huren arnhem te ontdekken dat stellingen als: “hoe hoger het risico hoe hoger de rendementseis” plotseling konden worden gekwantificeerd en zelfs tot een geheel andere benadering leiden (stop de risico’s in de kasstromen en niet in de IRR-opslag). Ook konden nieuwe berekeningsmethoden worden ontwikkeld voor specifiek vastgoed (wat is een bestaand specifiek vastgoed object waard?), of ter beantwoording van de vraag wat de waarde is van grond onder een bestaand object (o.a. nodig voor herziening van erfpacht). Nieuwe financieringstechnieken en risicoanalyses maakten de financiële vastgoedwereld tot een professionele wetenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>