Financiën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het kort zal nu worden ingegaan op de activiteiten die per bedrijfsonderdeel moeten worden ondernomen.
Organisatie en strategie Zoals reeds eerder genoemd zal een duidelijke organisatiestrategie erop gericht moeten zijn zo snel mogelijk met zowel de organisatieleden als de externe belanghebbenden (zoals klanten, de aandeelhouders, maar ook met de concurrentie) te communiceren. Hieruit zal onder meer naar voren moeten komen wat de doelstellingen van de onderneming zijn, welke producten op welke markten zullen worden aangeboden, wat de concurrentievoordelen zijn en de plannen van de onderneming op korte en middellange termijn. De nieuwe organisatiestructuur met de personele invulling van de belangrijkste functies zal eveneens niet te lang op zich moeten laten wachten. De voortgang in, en de resultaten van de werkgroepen kunnen negatief beïnvloed worden indien er sprake is van een grote mate van onzekerheid bij de medewerkers. Het gevaar dat eigen belangen prevaleren boven de ondernemingsbelangen is dan zeker niet denkbeeldig. Verder zullen allerlei administratieve procedures op elkaar moeten worden afgestemd en contracten geharmoniseerd.
Het is van groot belang om de financiële verslagleggingen zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen teneinde op de hoogte te blijven van resultaten van de onderneming. Met name de integratie van verschillende vergaderruimte rotterdam automatiseringssystemen blijkt nogal eens een ingewikkelde, tijdrovende en kostbare aangelegenheid te zijn. Ook zal aandacht moeten worden besteed aan planningsprocedures en de verdeling van budgetten.
Personeel Aan de personele kant zal er getracht moeten worden te komen tot een snelle harmonisatie van functies en arbeidsvoorwaarden. Verder zal gekeken moeten worden naar mogelijke doublures van functies die optreden door de fusie of overname. Bij een overbezetting kan dit resulteren in over-of uitplaatsing van een aantal medewerkers, hetgeen ondersteund dient te worden met bijvoorbeeld een hiervoor ontwikkelde sociale regeling. Verder zullen de personele functies zoals werving en selectie, beloning, beoordeling, loopbaanplanning en opleiding op elkaar moeten worden afgestemd (zie hiervoor ook hoofdstuk sl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>