Huurwoningen hebben een Jaag BAR

Huurwoningen hebben een Jaag BAR en de rendementseisen zijn relatief stabiel. De rendementen van de duurdere huurwoningen kunnen onder druk komen door de concurrentie op de markt van koopwoningen. Bij lage hypotheekrentes is een duurdere huurwoning minder aantrekkelijk. Globaal kunnen we zeggen dat bij een gemiddelde hypotheekrente van 5,5% een goedkoop kantoor huren almere dure huurwoning voor de gebruikers voordeliger is als hij 5 jaar of minder denkt te blijven. Boven die periode wordt een koopwoning, financieel gezien, aantrekkelijker. Koopwoningen Een bijzondere categorie vastgoed wordt gevormd door koopwoningen: woningen in eigendom van particulieren voor eigen gebruik. Volgens het CBS waren er eind 2007 in Nederland 3, 7 miljoen eigen woningen op een totaal van bijna 7 miljoen woningen. Koopwoningen zijn gefinancierd door een combinatie van eigen vermogen en hypothecaire financiering. Eind 2008 bedroeg de totale schuld goedkoop kantoor huren nijmegen van woninghypotheken een kleine 590 miljard euro (bron: DNB). In dat jaar was het totale Bruto Binnenlands Product (BBP) gelijk aan een kleine 594 miljard euro (bron:CPB). Volgens gegevens van het kadaster bedroeg de gemiddelde koopsom per woning in 2008 bijna 255 .000 euro. De prijs van woningen drukken we uit per vierkante meter GBO (gebruiksoppervlak). Voor nieuwbouw woningen is deze prijs de Vrij Op Naam (VON) prijs inclusief BTW. Voor bestaande woningen betreft de prijs de koopsom kosten koper in lege staat. Bij de aankoop van nieuwbouw goedkoop kantoor huren amsterdam woningen is geen overdrachtsbelasting verschuldigd maar wordt wel BTW berekend over de aankoopsom, bij bestaande woningen is geen BTW maar wel overdrachtbelasting verschuldigd. De prijzen van gelijksoortige woningen kunnen aanmerkelijk verschillen. Over de factoren die de prijs en prijsontwikkeling van woningen bepalen zijn talloze studies verschenen. Belangrijke factoren goedkoop kantoor huren arnhem zijn locatie- en omgevingsfactoren, demografische ontwikkeling en betaalbaarheid. Betaalbaarheid wordt bepaald door de reële loonontwikkeling, de hoogte van de reële hypotheekrente en de waardeontwikkeling van andere vermogenscomponenten zoals aandelen en spaartegoeden. Op de Nederlandse markt spelen overheidsregulering en schaarse ruimte een rol. Het aanbod op deze markt is niet elastisch: het aanbod van woningen reageert nauwelijks of vertraagd op prijsvorming: hogere prijzen leiden niet tot een groter aanbod. De DCF-waarde van een koopwoning is hoger dan de DCF-waarde van een gelijke huurwoning. Dit verschil is te verklaren uit het feit dat een eigenaar van een koopwoning een lagere rendementseis hanteert dan een belegger voor de huurwoning. Die lagere rendementseis komt voort uit twee componenten: de aftrekbaarheid van kosten en rente van financiering en het woongenot van de eigenaar-bewoner. Dit woongenot kan in de ‘exploitatie door gebruiker’ gekarakteriseerd worden als een impliciet dividend op de investering. Kantoren De rendementen op kantoren zijn van alle rendementen het meest volatiel. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt zijn sterk verbonden met vraag en aanbod op de ruimtemarkt. Vraag en aanbod op deze markt zijn gerelateerd aan de economische groei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>