Ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De ondernemingsraad staat in wezen buiten de normale bestuursni- ondernemingsraad veaus in een organisatie. De OR bestaat uit leden die door de in de organisatie werkzame personen rechtstreeks worden gekozen. De OR heeft invloed op de besluitvorming binnen de organisatie (zie paragraaf? .3.2).
Organisaties worden nooit op dezelfde wijze bestuurd. Een kleine organisatie wordt anders bestuurd dan een grote organisatie. Tussen het besturen van een productiebedrijf, een dienstverlenende organisatie of een overheidsinstelling zijn grote verschillen aan te geven. De wijze waarop organisatiebestuur vorm krijgt, heeft veel te maken met de omgeving van de organisatie en het type werknemer dat in de organisatie werkzaam is. Deze twee factoren vormen de basis waarop de volgende beelden van organisatiebestuur kunnen worden samengesteld: • Bureaucratie In flexplek huren almere organisaties die bureaucratisch van aard zijn is de macht voor het grootste gedeelte geconcentreerd in de top van de organisatie. Lagere niveaus hebben weinig speelruimte en mogelijkheid tot initiatief. Binnen de organisatie wordt veel gewerkt met procedures en voorschriften. Dit beeld past bij een stabiele omgeving en volgzame werknemers. • Entrepreneur In organisaties die zich in deze pioniersfase bevinden speelt de ondernemer als persoon een belangrijke rol. Hij is het middelpunt in de organisatie. De organisatie is nog maar weinig gestructureerd en vooral informeel van karakter. Dit beeld past bij een eenvoudige maar dynamische omgeving en bij werknemers die volgzaam en chaosbestendig zijn. • Coalitie In deze organisatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van interne en externe belanghebbenden. Binnen de organisatie zijn allerlei in elkaar grijpende overlegorganen aanwezig. Dit type organisaties past in omgevingen die turbulent van karakter zijn en waarin de medewerkers sociaal vaardig zijn. • Atomisme Atomistische organisaties zijn organisaties die uit flexplek huren amsterdam relatief veel losse onderdelen (afdelingen, divisies, business units) bestaan. Het zijn organisaties die zich kenmerken door de afwezigheid van strakke leiding en overleg. Dit type organisatie bestaat uit eenheden die een relatief grote mate van zelfstandigheid bezitten. Dit type past bij professionele werknemers in een redelijk beschermde omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>