Portefeuillemanagement in een non-profitvastgoedorganisatie

 

Portefeuillemanagement in een non-profitvastgoedorganisatie Een non-profitvastgoedorganisatie is veel minder gefocust op het financiële rendement dat resulteert uit de vastgoedexploitatie en de waardeontwikkeling van het vastgoed. Voor een dergelijke organisatie is financieel rendement veelal een noodzakelijk kwaad, dat dient om haar maatschappelijke taken te kunnen blijven vervullen en op die manier haar continuïteit te waarborgen. Hoewel kantoorruimte te huur in Almere belangrijk, zal de vastgoedportefeuille niet direct worden gestuurd op rendement. Belangrijker zijn de kwaliteit van het vastgoed en de tevredenheid die de gebruiker aan het vastgoed ontleent. Voor een non-profitvastgoedorganisatie kantoor te huur in Nijmegen ontstaat hierdoor de volgende portfoliomatrix (figuur 6-13 ). Figuur 6-13 Portfoliomanagement non-profitvastgoedorganisatie: inzicht in kwaliteit, tevredenheid en exploitatieresultaat van het vastgoed Kwaliteit Goed Slecht hoog TcHcden heid laag Rendabele exploitatie : Il Onrendabele exploitatie De kwaliteit van het vastgoed kan weer worden vastgesteld met de methode beschreven in hoofdstuk 7 kantoor te huur in Amsterdam Programmeringsvlak/tactisch niveau, waarin rekening wordt gehouden met de eerdergenoemde aspecten. Op deze manier kan de vastgoedorganisatie de kwaliteit van het aanbod aan vastgoeddiensten objectief meten. Echter, de aangeboden kwaliteit hoeft niet overeen te komen met de door de gebruiker ervaren kwaliteit van het aanbod. Door de tevredenheid met betrekking tot de geleverde vastgoeddiensten te meten ontstaat inzicht in een eventuele mismatch tussen deze Kantoorruimte te huur in Arnhem belangrijke stuurinstrumenten op portefeuilleniveau. Evenals bij een profitorganisatie kan men in de portfoliomatrix een gewenst en een ongewenst gebied onderscheiden (figuur 6- 14). 186 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.4 Onderstaand is een voorbeeld weergegeven van een portfolioanalyse bij een non-profitorganisatie. Er komen in dit overzicht vier objecten naar voren, waarbij de markt is weergegeven (in dit voorbeeld de kwaliteit van de objecten) en de concurrentiekracht (in dit voorbeeld de huisvestingssatisfactie) van de huurders. Aan de hand van het schema volgens figuur 6-15 kan het portfoliogebied worden bepaald en daarmee de bijbehorende strategie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>