Professional-Developmentprogramma’s

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Professional-Developmen tp rogr am – professional developmentma’s zijn gericht op het beïnvloeden van kennis (informatie, ervaring, programma’s vaardigheid en houding) van een professional op een wijze waarbij hij of zij voortdurend over de beste kennis beschikt om zijn of haar taken uit te voeren. Professional-Developmentprogramma’s kunnen bestaan uit: • inventarisatie en analyse van huidige en toekomstige nodige kennis; • het bepalen van gewenste (project) ervaring; • het toewijzen van een persoonlijke mentor of coach; • het vaststellen van te volgen cursussen; • het bepalen van de wijze en het moment waarop Professional Development wordt getoetst.
In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op Opleiding en Management Development. Uit de media Professional Development bij Deloitte Consulting Deloitte Consulting heeft wereldwijd een Professional-Developmentprogramma geïmplementeerd, dat consultants de verantwoordelijkheid geeft voor hun eigen professionele ontwikkeling. De basis voor het programma is een matrix met gedefinieerde kerncompetenties per functie, die de consultants moeten beheersen voordat ze kunnen promoveren naar een volgend functieniveau, bijvoorbeeld de functie van senior consultant. Iedereen stelt jaarlijks een ‘Career Development Plan’ op waarbij wordt vastgesteld wat de ambities van de medewerker zijn; de sterke kanten van de medewerker, welke competenties nog ontwikkeld moeten worden en wat de gewenste toekomstige ervaring is. Ook worden er cursussen voor het komende jaar kantoor huren amsterdam vastgesteld. Aan iedere medewerker is een coach toegewezen die het Career Development Plan met de medewerker bespreekt en twee keer per jaar evalueert. Iedereen wordt meerdere malen per jaar beoordeeld door wisselende projectmanagers voor wie men werkt. Deze projectmanagers zijn ook bekend met de professionele ontwikkelingsdoelen van de medewerker. Het programma zorgt ervoor dat de professionele ontwikkeling van de medewerkers een afspiegeling is van de eigen loopbaanwensen en dat de ontwikkeling is afgestemd op de behoeften van de organisatie.
Bron: Deloltt• Consuhlng, 1998
5.6.1 Opleiding
Een belangrijk onderdeel van de Human Resource Management-functie vormt het opleidingsbeleid (dit is op zijn beurt weer een onderdeel van kennismanagement, zie paragraaf 5.6). Het opleidingsbeleid is een zaak van het lijnmanagement, aangezien dit eindverantwoordelijk is voor het hele proces van selectie, promotie, beloning, vorming en opleiding van de medewerkers. Professionele ondersteunende afdelingen, zoals Opleidingen, Personeelszaken maar ook externe deskundigen kunnen het lijnmanagement behulpzaam zijn bij de realisatie hiervan, omdat het lijnmanagement zelf hiervoor veelal geen tijd heeft. Ook ontbreekt vaak de deskundigheid hiervoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>