Stap 4: Verander

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens het daadwerkelijke veranderingsproces is de betrokkenheid van iedere medewerker van belang. Wanneer dit laatste niet gebeurt loopt de organisatie het risico dat het veranderingsproces blijft steken. Hulpmiddelen om daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en te houden zijn het bezetten van de sleutelposities lager in de organisatie door middel van ‘change agents’ en het instellen van een meetbare prestatiecultuur. De visie van de change agents en de visie van meetbare prestatiecultuur het topmanagement moeten niet alleen stevig met elkaar verbonden zijn, maar moet als eenduidige en uitgesproken visie op ‘wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen’ volledig worden gericht op de dagelijkse flexplek huren almere taak van medewerkers en op hun werkelijkheid van alledag. 23 Door het instellen van een prestatiecultuur worden de verschillende activiteiten prestatiecultuur in de organisatie aan elkaar gekoppeld en meetbaar gemaakt. De prestatie moet daarbij klantgericht zijn, zowel met betrekking tot interne als externe klanten.
In de praktijk zien we dat bij empowerment de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden. Een hoge mate van veranderingsgezindheid wordt hierdoor gerealiseerd, omdat medewerkers in zelfsturende teams werken en zelf zelfsturendeteams verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid bij hun resultaten en zijn bereid meer klantgericht te werken.
Deze manier van werken is volgens Belasco noodzakelijk geworden, omdat de omgeving van organisaties hierom vraagt: een hevige concurrentie en snel veranderde markten. In dit type van omgeving is het nodig dat organisatie-eenheden zich flexibel kunnen opstellen en snel wendbaar zijn. Andere woorden die flexplek huren amsterdam in plaats voor empowerment worden gebruikt, zijn zelfmanagement, zelfsturing of ondernemerschap. In de praktijk is zelfmanagement zichtbaar dat door het toepassen van het concept empowerment het rendement van zelfsturende teams groter kan zijn dan bij traditionele organisatievormen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>