Uitvoer van materie, energie en informatie

Gerelateerde afbeelding

Uitvoer van materie, energie en informatie: producten en diensten Door de uitvoer van producten of diensten voorzien organisaties in externe behoeften. Ook zien we aan de uitvoerkant dat mensen met pensioen gaan, vervroegd uittreden, ontslag nemen (of krijgen) en dat versleten en verouderde machines worden afgedankt. De ingevoerde energie en materialen zijn geheel verbruikt of worden in de vorm van rook of afval afgevoerd. Daarnaast wordt onder meer via reclame en public relations informatie over producten en diensten verstrekt. Bovendien zijn organisaties verplicht aan de buitenwereld verantwoording af te leggen over hun functioneren en de behaalde resultaten ( externe jaarverslagen ten behoeve van aandeelhouders, de overheid, banken en dergelijke).
Een herhaling van de activiteitencyclus is mogelijk dankzij de uitvoer van de geproduceerde producten of diensten. De opbrengst ervan in geld stelt de organisatie in staat, onder inmiddels vaak veranderde omstandigheden, al naargelang de behoefte meer of andere grondstoffen, arbeid en machines aan te schaffen.
Organisatie en ‘organisatie-evenwicht’
Indien een organisatie wil blijven voortbestaan, dan moet men ervoor zorgen dat de externe en interne belanghebbenden tevreden zijn en blijven. Alle belanghebbende partijen moeten hierbij dus in de co-working space almere beschouwing worden betrokken. Immers, hun behoeften, eisen en wensen en hun streven en verwachtingen bepalen de voonbestaansbasis van een organisatie.
Ieder van deze belanghebbenden heeft zo zijn eigen belang bij het voortbestaan van de organisatie. Iedere belanghebbende is daarom ook bereid een bepaalde bijdrage aan de organisatie te leveren. Uiteraard wordt in ruil daarvoor wel een bepaalde vorm van beloning terugverwacht. En zolang de beloning nu maar in redelijke verhouding staat tot de geleverde bijdrage zal deze belanghebbende bereid zijn om zijn deelname voort te zetten. Er is sprake van ‘organisatie-evenwicht’ als een organisatie erin slaagt haar externe en interne belanghebbenden zodanig te belonen, dat deze in ruil voor hun bijdragen, gemotiveerd blijven deel te blijven nemen aan die organisatie. Afgezien van allerlei denkbare belangentegenstellingen tussen de partijen hebben ze één gemeenschappelijk belang, het voortbestaan van de co-working space amsterdam organisatie. Voor alle partijen is de organisatie immers een bron van behoeftebevrediging. De organisatie stelt hen in staat in ruil voor hun bijdragen een deel van hun eigen doelstellingen (behoeften en wensen) te realiseren. De leiding van een organisatie moet ervoor zorgen dat de geleverde bijdragen en beloningen in evenwicht zijn en blijven.
‘Organisatie-evenwicht’ is beslist geen statisch evenwicht. Veeleer gaat het om een verschuivend en dynamisch evenwicht. Dit evenwicht moet steeds opnieuw, onder veranderende omstandigheden en rekening houdend met verschuivende wensen en eisen van belanghebbende externe en interne partijen, worden bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>