De omgeving van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties zijn een onderdeel van de maatschappij of samenleving. De samenleving kan worden opgevat als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren.
De omgeving van organisaties bestaat uit partijen of belanghebbenden zoals afnemers, leveranciers, concurrenten en vermogenverschaffers. Deze partijen oefenen ieder op zich invloed uit op organisaties doordat ze produkten of diensten afnemen dan wel leveren, en stellen randvoorwaarden waaraan deze produkten of diensten moeten voldoen. Bijvoorbeeld gunstig geprijsd, milieuvriendelijk geproduceerd en verpakt, van een goede kwaliteit, snel leverbaar enzovoort. Organisaties kunnen echter ook zelf invloed uitoefenen op deze partijen door middel van: reclame-uitingen, het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting, het aanbieden van produkten en diensten of door rechtstreeks contact met deze partijen te onderhouden. Daarnaast staat de organisatie bloot aan omgevingsinvloeden die flexplek rotterdam weliswaar in mindere mate door de organisatie zelf te beïnvloeden zijn, maar wel van groot belang zijn. Hier kan worden gedacht aan onder andere de economische ontwikkeling, technologische ontwikkeling, invloed van het milieu en demografische ontwikkelingen. Deze omgevingsinvloeden worden omgevingsfactoren genoemd. In figuur i.1 op bladzijde 8 staan de belangrijkste partijen en omgevingsfactoren die organisaties beïnvloeden, weergegeven.
Uit de omgevingsinvloeden vloeien omstandigheden voort waarmee organisaties in sterke mate rekening moeten houden. De tweede helft van de jaren negentig zullen veel organisaties geconfronteerd worden met een uitermate turbulente omgeving. Op organisaties zal een grote druk worden uitgeoefend om deze omgeving effectief (dat wil zeggen doeltreffend) tegemoet te treden.
Dit kan gepaard gaan met grote veranderingen in het aanbod van produkten en/of diensten, prijsstelling, levering, produktieprocessen, organisatieomvang en -structuur, vestigingsplaats, relatie met werknemers enzovoort. Het richten van de organisatie op de omgeving wordt aangeduid met het begrip afstemming. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de invloed die partijen en omgevingsfactoren uitoefenen op organisaties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>