Het huisvestingsmanagement

Vastgoed is dus een bedrijfsmiddel dat strategisch kan worden ingezet. Het kan resulteren in een meerwaarde voor het bedrijf. De vraag is dan hoe die meerwaarde kan worden gerealiseerd. Moet de organisatie het huisvestingsmanagement uitbesteden of moet zij het in eigen beheer houden? Peter Krumm (2002) komt – op basis van onderzoek – tot de conclusie dat het huisvestingsmanagement het beste binnen de organisatie kan worden gehouden. De kern van de activiteiten wordt binnen de organisatie gehouden. Hierbij wordt wel in grote mate goedkoop kantoor huren almere samengewerkt met deskundigen op het gebied van huisvestingsmanagement. Volgens Krumm levert het in eigen beheer houden van het huisvestingsmanagement de volgende voordelen op: 1. er kan worden geprofiteerd van schaalvoordelen (centrale aansturing op concernniveau mogelijk); 2. optimale afstemming op het gebruik (de eigen organisatie kent het primaire proces en de daaruit voortvloeiende eisen goedkoop kantoor huren nijmegen ten aanzien van het vastgoed het beste); 3. kennis van bedrijf en managementprocessen; 4. deskundigheid; 5. risicospreiding; 6. vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie; 7. formele en informele netwerken; 8. anticiperen op strategie en innovatie; 9. snelheid van handelen. Een voorwaarde is wel dat de huisvestingsdiensten van hoge kwaliteit zijn en worden uitgevoerd tegen concurrerende prijzen. Schiphol eist besluit over beursgang Meer banen en hogere winst dankzij goedkoop kantoor huren amsterdam herwaardering grond en gebouwen. (. .. ) De opvallende sprong in nettowinst komt door een herwaardering van gebouwen en terreinen. Schiphol schrijft € 38 miljoen bij door Louter boekhoudkundige ingrepen. Nieuwe kantoorcomplexen zijn € 28 miljoen waard, ook al is er nog maar één huurder. ( Bron: Het Financieele Dagblad, 20 februari 2004) 1 1.4 Huisvesting als maatpak In dit hoofdstuk gaan goedkoop kantoor huren arnhem we ook in op de relatie tussen de bedrijfshuisvesting en de organisatievorm van de organisatie. De organisatievorm en de bedrijfshuisvesting moeten de primaire processen van de organisatie optimaal ondersteunen. In dit boek staat de optimale bedrijfshuisvesting centraal. Over beide onderwerpen is een ruime hoeveelheid literatuur verschenen, waarvan wij enkele bronnen hebben verwerkt. Tegelijkertijd is er slechts weinig literatuur over de relatie tussen de optimale bedrijfshuisvesting en de optimale organisatievorm. Een welkome uitzondering vormt een artikel van Mobach en Rogier ( 1 995). Zij gaan specifiek in op de relatie tussen bedrijfshuisvesting en organisatie. Dat hebben zij gedaan door de relatie tussen architectuur en bedrijfskunde te onderzoeken, mooi weergegeven door de ondertitel van hun artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>