INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN

Hierbij staat het vermogensaspect voorop: in ruil voor een investering is een belegger 48 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN primair ge├»nteresseerd in het rendement dat deze investering kan genereren. Binnen deze categorie vastgoed is op basis van het gebruik nog een verder onderscheid te maken: is de partij die de belegger een vergoeding voor het gebruik van het vastgoed betaalt niet de eindgebruiker, dan spreken we van exploitatiegericht vastgoed. Denk hierbij aan hotels, parkeervoorzieningen. 2. Gebruik en eigendom vallen samen: hieronder goedkoop kantoor huren almere rekenen we koopwoningen, waarbij een particulier de woning zowel bezit als bewoont, en bedrijfsmatig vastgoed (corporate real estate) waarbij een bedrijf het vastgoed bezit en gebruikt. De term eigenaar-gebruiker wordt ook gebruikt voor dit type eigenaren. Bij deze categorie vastgoed gaat het in eerste instantie om het gebruik van het vastgoed als woning of productiemiddel en in tweede instantie om het vermogensaspect: het beleggen. 3.1 Vastgoed als belegging Hoewel er vele typen beleggers en vele typen vastgoed zijn geldt voor alle beleggers hetzelfde goedkoop kantoor huren nijmegen principe: een belegger investeert vermogen in vastgoed om uit de kasstromen van het vastgoed gedurende een bepaalde periode, de exploitatieperiode, een rendement te realiseren. Welk rendement een belegger wil realiseren is afhankelijk van onder meer de bestemming van het vastgoed, de vermogensstructuur (de combinatie en kosten van eigen en vreemd vermogen), de doelstellingen van de belegger, het risico dat met de investering gepaard gaat, risicospreiding, en het rendement op mogelijke andere aanwendingen van vermogen. Naast vastgoed goedkoop kantoor huren amsterdam bestaan er immers vele andere beleggingsvehikels zoals aandelen, participaties, obligaties, liquiditeiten, valuta en derivaten. Om de consequenties van investeringsbeslissingen in kaart te brengen en de performance van lopende beleggingen te meten en te optimaliseren zal een rationele belegger een aantal berekeningen maken en de resultaten gebruiken bij het afwegen van beslissingen. Daarbij kijkt een rationele goedkoop kantoor huren arnhem┬ábelegger altijd vooruit. Hier geldt het spreekwoord ‘Gedane zaken nemen geen keer': in het verleden genomen beslissingen en gerealiseerde kasstromen kunnen niet meer omgedraaid worden: beslissingen over vastgoed hebben betrekking op de toekomst. Deze benadering is niet vanzelfsprekend. De Engelse term sunk cost fallacy is verbonden aan de neiging om beslissingen niet uitsluitend te baseren op toekomstige kosten en baten maar ook op gedane investeringen. Letterlijk vertalen we sunk cost als gezonken kosten. Het is de omkering van het spreekwoord: ‘Gedane zaken nemen geen keer’ . 3.2 De waarde van een belegging Het eerste type berekeningen dat een belegger zal uitvoeren is het waarderen van de toekomstige kasstromen gegeven een rendementseis. De methode die de belegger daarbij hanteert is de contante waarde berekening. Waardeert een belegger de kasstromen van een mogelijke investering, dan noemen we de resulterende waarde de beleggingswaarde. Waardeert de belegger een bestaande investering dan spreken we van de bedrijfswaarde. Voor beide waarden gebruiken wij in dit boek de term DCF-waarde. De DCF-waarde is de contante waarde van de toekomstige netto kasstromen gegeven een bepaalde rendementseis. Belangrijk is het te beseffen dat de waarde bepaald wordt vanuit het perspectief, de inzichten en verwachtingen van een belegger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>