Maatschappelijke verantwoording

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke verantwoording, verslaglegging en risicomanagement
Elke organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen en middelen dat in een sociaal-economische en technologische omgeving streeft naar voortbestaan. Voorwaarde is echter wel dat de beloning van de belanghebbende werknemers, consumenten, aandeelhouders en anderen zodanig moet zijn dat zij bereid blijven hun deelname in de organisatie voort te zetten. Een organisatie moet op die manier haar maatschappelijke functie en haar bestaansrecht steeds opnieuw rechtvaardigen. In onze tijd wordt dit vanuit de maatschappij gevraagd en wordt de handel en wandel van organisaties met kritische belangstelling gevolgd.  Een organisatie moet steeds bereid zijn verantwoording aan belanghebbende partijen af te leggen en deze partijen via het verstrekken van informatie inzicht te geven in de co-working space almere gang van zaken van de organisatie. Dit geldt voor externe belanghebbenden als aandeelhouders, banken, vakorganisaties, overheid en andere, maar in het bijzonder ook voor de werknemers als interne belanghebbenden. Deze vanzelfsprekendheid heeft echter een wettelijke basis nodig (gehad) om in de organisaties ingevoerd te worden. Een werknemer is niet alleen een leverancier van arbeidskracht, maar heeft ook capaciteiten tot meedenken over organisatieproblemen en is ook bereid tot het dragen van medeverantwoordelijkheid. Een werknemer aanvaardt weliswaar een gezagsrelatie ten opzichte van zijn chef (op een bepaalde afdeling) in de organisatie en is daarmee in bepaalde opzichten een ondergeschikte in het samenwerkingsverband. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook hij geïnformeerd wil zijn over de gang van zaken in de gehele organisatie. Hiermee zijn immers ook belangen gemoeid. De werknemer-participant toont weliswaar zijn bereidheid zijn persoonlijke doeleinden tot op co-working space amsterdam zekere hoogte ondergeschikt te maken aan de doelstelling van de organisatie als geheel, toch zal ook de werknemer invloed willen hebben op de richting waarin vanuit de organisatie wordt gewerkt. Interne belanghebbenden wensen dan ook niet alleen informatie te ontvangen, maar willen ook medezeggenschap om invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen over belangrijke organisatieaangelegenheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>