Onderzoek door de auteurs

Onderzoek door de auteurs heeft ook aan het licht gebracht dat bij de vijftien grootste bedrijven in Nederland gebouwen in eigen gebruik circa 20% van de totale activa uitmaken en 35% van de operationele kosten. Investeringen in eigen gebouwen kennen een relatief laag rendement. Bij ABN AMRO is het rendement op investeringen in bancaire activiteiten 13,9%, maar op onroerend goed slechts 7 tot 8% (red. dit betekent dat op elke euro die ABN AMRO in bedrijfsvastgoed goedkoop kantoor huren almere investeert men in economische termen 6 à 7 eurocent ‘verlies’ lijdt. Immers, had men de euro in de primaire activiteiten geïnvesteerd dan had men 6 à 7 eurocent meer verkregen). (Bron: recensie H. Brouwer van het onderzoek van Dewulf et al., 2000) Bedrijven gooien hun gebouwen de deur uit Ook Nederlandse bedrijven gooien steeds vaker hun panden de deur uit. Want het geld dat vastzit in kantoren goedkoop kantoor huren nijmegen of winkels brengt vaak minder op dan investeringen in de eigen kernactiviteit. De verkoop van kostbaar vastgoed is goed voor de sommetjes. Supermarktconcern Ahold maakt bijvoorbeeld 20 tot 25% op zijn eigen vermogen. Met vastgoed doe je het heel goed als je tot 10 à 12% komt. Er heeft al heel wat ‘outsourcing’ van vastgoed plaatsgevonden. De transactie bestaat meestal uit een ‘sale and lease back’. Het bedrijf verkoopt het pand en huurt het vervolgens van de nieuwe eigenaar, vaak voor een zo kort mogelijke periode met zo veel mogelijk opties voor verlenging. Een alternatief, ook door Philips gehanteerd, is de verzelfstandiging van het onroerend goed in een eigen business unit. Toch kleven er ook nadelen aan. Tegenover de opbrengsten van verkoop staat goedkoop kantoor huren amsterdam meestal een hogere, marktconforme huur. “We zien bedrijven graag leasen,” zegt analist Schramm, “mits het gebruikelijk is in de sector. Het is gevaarlijk als je de enige bent, want je ‘vaste kosten; de huur, HUISVESTINGSMANAGEMENT 11.6 worden hoger. En in een depressie wordt het dan moeilijker om bezuinigingen door te voeren.” (Bron: NRC Handelsblad, 8 januari 2000) Krumm (2002) onderscheidt – en onderzoekt de invloed van – vier vastgoedstrategieën op de financiële prestaties goedkoop kantoor huren arnhem van de onderneming: 1. de onderneming heeft haar bedrijfsvastgoed in eigendom. Op de balans staat het vastgoed aan de linkerzijde tegen boekwaarde gewaardeerd. Aan de rechterzijde staan de schulden met betrekking tot de financiering van het vastgoed. Op de verlies- en winstrekening staan de afschrijvings-, onderhouds- en rentekosten verbonden aan het vastgoed; 2. de onderneming besluit een deel (25%) van de vastgoedportefeuille te verkopen en met de opbrengst de schulden van de organisatie te verminderen. Aangenomen wordt dat een efficiënter ruimtegebruik een kwart van de huisvesting overtollig maakt. Met de opbrengst uit het vastgoed lost de organisatie een deel van haar schulden af. Dit leidt tot balansverkorting, omdat de boekwaarde van het vastgoed en de schulden afnemen. Op de verlies- en winstrekening dalen de afschrijvings-, onderhouds- en rentekosten; 3. de gehele vastgoedportefeuille wordt verkocht aan een vastgoedbelegger, waarna via sale and lease back de organisatie gebruiker blijft van het vastgoed. Men geeft het eigendom uit handen. De kosten die gepaard gaan met het in eigendom hebben van het vastgoed worden vervangen door leasekosten. Krumm gaat hierbij uit van een huur gelijk aan 10% van de boekwaarde van het vastgoed. De verkoopopbrengst wordt geheel gebruikt voor het aflossen van de schulden van de organisatie; 4. deze variant is gelijk aan de vorige, alleen wordt de opbrengst niet aangewend om schulden af te lossen, maar geïnvesteerd in primaire bedrijfsactiviteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>