Organismen zijn algoritmen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Hoe weten we zo zeker dat dieren zoals varkens daadwerkelijk een subjectieve wereld van behoeften, gevoel en emoties hebben? Maken we ons niet schuldig aan antropomorfisme, oftewel het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens, zoals kinderen ook geloven dat poppen liefde en woede kunnen voelen? In feite zien we varkens niet als mensen als we emoties aan ze toeschrijven, maar gewoon als zoogdieren. Emoties zijn namelijk niet uniek voor mensen, maar komen bij alle zoogdieren voor (en bij alle vogels en waarschijnlijk ook bij sommige reptielen en zelfs vissen). Alle zoogdieren hebben in de loop van de conference room almere evolutie emotionele vermogens en behoeften ontwikkeld en aangezien varkens zoogdieren zijn, kunnen we rustig stellen dat ze emoties hebben.16 De laatste decennia hebben wetenschappers aangetoond dat emoties niet een of ander mysterieus spiritueel fenomeen zijn dat alleen maar nuttig is bij het schrijven van gedichten en het componeren van symfonieën. Emoties zijn eerder biochemische algoritmen die cruciaal zijn voor het overleven en de voortplanting van alle zoogdieren. Maar wat betekent dit? Laten we eerst maar eens uitleggen wat een algoritme is. Dat is niet alleen belangrijk omdat we dit concept de komende hoofdstukken nog vaak zullen tegenkomen, maar ook omdat de eenentwintigste eeuw gedomineerd zal worden door algoritmen. ‘Algoritme’ is aantoonbaar het allerbelangrijkste concept van onze wereld. Als we iets van ons leven en onze toekomst willen begrijpen, moeten we goed begrijpen wat een algoritme is en hoe algoritmen samenhangen met emoties. Een algoritme is een methodische reeks stappen die gebruikt kan worden om berekeningen te maken, problemen op te lossen en tot beslissingen te komen. Een algoritme is geen specifieke berekening, maar de methode die conference room amsterdam gevolgd wordt bij het maken van een berekening. Als je bijvoorbeeld het gemiddelde van twee getallen wilt berekenen, kun je een simpel algoritme gebruiken. Dat algoritme gaat als volgt: ‘Stap één: tel de twee getallen bij elkaar op. Stap twee: deel de som van beide getallen door twee.’ Als je dit met de getallen vier en acht doet, kom je uit op zes. Als je 117 en 231 neemt, kom je uit op 174.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>