Specifieke verantwoordelijkheden

Gerelateerde afbeelding

Deze drie basisvormen hebben elk consequenties voor gedrag van de betrokken personen. In een organisatie moet men daarvan bewust zijn en de ‘nadelen’ van zo’n basisvorm zoveel mogelijk doorbreken of vermijden. Dit kan door binnen een machtsrelatie bepaalde aspecten van de afhankelijkheidsrelatie te benadrukken of af te zwakken. Binnen de gelijk versus gelijk machtsrelatie zijn de personen gelijk gelijk versus gelijk qua macht; het uitgangspunt is evenwicht in de machtsrelatie. In de praktijk valt op dat in deze situatie het gevaar schuilt elkaar te beconcurreren, of met elkaar een competitiestrijd aan te gaan. Dit kan zo ver gaan dat het wederzijdse contact alleen nog maar aanwezig is op formele gronden en wanneer het kantoor huren almere noodzakelijk is. In organisaties leidt dit vaak tot
suboptimalisatie. Dit is een situatie waarbij personen vooral gericht zijn op hun eigen functioneren, waarbij de organisatie als geheel nauwelijks aandacht krijgt. Kansen blijven hierdoor liggen en het resultaat van de organisatie is niet optimaal. Mogelijkheden om deze nadelen te vermijden ofte bestrijden zijn: • te komen tot betere afstemmingprocedures tussen de partijen; • de partijen te scholen in onderhandelingsprocessen, waardoor het meer gaat om de zaak dan om de persoon; • te benadrukken dat de ‘centrale focus’ van kantoor huren nijmegen handelen de overkoepelende doelstelling van de organisatie is, het ‘wij-gevoel’ te stimuleren. De wederzijdse afhankelijkheid wordt hierdoor sterker ontwikkeld, waardoor een betere basis wordt gevormd voor samenwerking in plaats van competitie. • de scheidslijnen tussen elkaars functioneren te verhelderen en duidelijker af te bakenen. De taken van een ieder moeten duidelijker worden aangegeven kantoor huren amsterdam en ook waar de specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
In de situatie van hoog versus laag is de macht ongelijk verdeeld, er bestaat een hiërarchische relatie tussen de verschillende partijen. Gedrag binnen deze relatie heeft het gevaar in zich dat de hogere in rang steeds meer grip wil hebben op zijn ‘ondergeschikten’, en waarbij juist de mindere in rang zijn kantoor huren arnhem autonomie wil handhaven en/ofwil verstevigen. Allerlei mechanismen worden door de verschillende partijen ingezet om de macht in hun ogen te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>